Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Datert: 26.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): VG skrev 25. mai 1997 om en politiinformant som har bidratt til å oppklare flere narkotikasaker, og som nå føler seg i livsfare fordi han har vitnet i flere rettssaker, og derfor har avslørt sin identitet.

Vil justisministeren sørge for at denne informanten snarest mulig får hjelp fra det offentlige til å skaffe seg en ny identitet, og hvilke regler mener justisministeren generelt bør innføres for å sikre politiinformantene bedre i fremtiden?


Les hele debatten