Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om årsaka til at 20 elevar i andre studieåret ved Norsk Musikkteater & Ballettakademi får statsstøtte først frå skuleåret 1998-99

Datert: 12.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Kva er årsaka til at 20 elevar i andre studieåret ved Norsk Musikkteater & Ballettakademi er innvilga statsstøtte først frå skuleåret 1998-99, medan støtta til dei andre 70 elevane er gitt frå og med studieåret 1997-98?


Les hele debatten