Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om avklaring av ansvarsforhold og fordeling av diagnosegrupper mellom kompetansesentrene for pasientgrupper med sjeldne lidelser

Datert: 12.03.1998
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 18.03.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Frambu, Rikshospitalet og Sunnaas er kompetansesentra med ansvar for pasientgrupper med sjeldne lidelser. I dag kan fordelingen av diagnosegrupper mellom de ulike kompetansesentra synes vilkårlig og planløs. Grupper overføres mellom ulike sentra, og til dels har ulike sentra felles ansvar for de samme diagnosegruppene.

Hva tenker helseministeren å gjøre for å skape større avklaring av ansvarsforholdene, der også en større grad av brukermedvirkning sikres?


Les hele debatten