Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til samferdselsministeren

Om sikkerheitskrav til og kontroll av utanlandske vogntog, som ofte manglar utstyr til å ta seg fram over norske fjellovergangar på snødekte vintervegar

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Tungtrafikken har auka kraftig det siste året på riksvegane i Møre og Romsdal. Mykje av transporten går på utanlandske vogntog, som ofte totalt manglar utstyr til å ta seg fram over norske fjellovergangar på snødekte vintervegar. Kritikken som kjem fram er at EØS-reglane ikkje blir følgde, og at styresmaktene gjer for lite for å kontrollere dei utanlandske vogntoga på grensa.

Kva kan statsråden gjere for at krava til sikkerheit og kontroll av denne trafikken blir god nok?


Les hele debatten