Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om at en far ikke får utbetalt sin fire ukers fedrekvote, fordi samboeren tok ut permisjon uten lønn i stedet for ferie

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I oppslag i VG 12. mars 1998 forteller en far at han nektes å få utbetalt sine 4 ukers fedrekvote. Begrunnelsen er at hans samboer tok ut permisjon uten lønn. Hadde hans samboer tatt ut ferie ville faren fått fødselspenger.

Vil statsråden se på hvordan praktiseringen av dagens regelverk fungerer?


Les hele debatten