Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til barne- og familieministeren

Om å følgja opp Voksenåsen-erklæringa si omtale av "initiativ for å revidere gjeldsordningslovens virkemåte"

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): I Voksenåserklæringa står det: "Det vil bli tatt initiativ for å revidere gjeldsordningslovens virkemåte, slik at den i praksis gir effektiv hjelp. Det offentlige må sammen med private på en fleksibel måte medvirke til løsninger som gjeldsofrene kan leve med."

Korleis vil statsråden følgje opp denne saka?


Les hele debatten