Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorfor styrevedtaket om å relokalisere Luftfartsverkets treningssenter til Trandum ble overprøvd, til fordel for en delt løsning mellom Trandum og Tjeldsund

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Luftfartsverkets styre vedtok å relokalisere treningssenteret til Trandum. Samferdselsministeren overprøvde dette vedtaket, og gikk inn for en delt løsning mellom Tjeldsund i Nordland og Trandum i Akershus.

Kan samferdselsministeren gi en redegjørelse om hvorfor Luftfartsverkets styre vedtak ble neglisjert?


Les hele debatten