Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til landbruksministeren

Om å bidra til at celluloseproduksjonen ved Husfos Fabrikker kan opprettholdes, av hensyn både til de 150 arbeidsplassene og skogbruksnæringen i Agder-fylkene

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Ledelsen ved Hunsfos Fabrikker har varslet at celluloseproduksjonen kan bli lagt ned. Fabrikken tar i dag imot alt av flis og mindreverdig materiale fra tømmernæringen i begge Agderfylkene. I tillegg til at 150 arbeidere ved fabrikken står i fare for å bli oppsagt, kan en nedleggelse av produksjonen få alvorlige følger for skogbruksnæringen i de to fylkene.

Vil landbruksministeren, for å sikre skogbruk og avsetning, bidra til at celluloseproduksjonen ved Hunsfos kan opprettholdes?


Les hele debatten