Spørretimespørsmål fra Aud Blattmann (A) til miljøvernministeren

Om at SFT har pålagt Hunsfos Fabrikker i Vennesla nye rensekrav som innebærer investeringer på 100 mill. kr i nytt renseanlegg

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Aud Blattmann (A)

Spørsmål

Aud Blattmann (A): SFT har pålagt Hunsfos Fabrikker i Vennesla nye rensekrav til KOF-utslipp. Fabrikken må som følge av dette investere om lag 100 mill. kroner i et nytt renseanlegg. 85 % av utslippene av organisk materiale går allerede i dag i en avskjærende ledning til dypt vann utenfor Kristiansand, og Otra tilfredsstiller krav til fisking og bading.

Er det ut fra økologiske krav behov for ytterligere rensetiltak ved Hunsfos?


Les hele debatten