Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å vurdere å gi fordypningspoeng til ungdom som tar idrettsfag i videregående opplæring

Datert: 13.03.1998
Fremsatt av: Gard Folkvord (A)
Besvart: 18.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Fordypningspoeng innen videregående opplæring blir brukt for å stimulere ungdom til å ta visse fagkombinasjoner. Undersøkelser viser at norsk ungdom er i dårlig fysisk form.

Vil statsråden vurdere å gi ungdom som tar idrettsfag fordypningspoeng?


Les hele debatten