Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når det blir opprettet et professorat i kvinnerettet teologi ved Universitetet i Oslo

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Når blir det opprettet et professorat i kvinnerettet teologi ved Universitetet i Oslo, slik stortingsflertallet ba om høsten 1996?


Les hele debatten