Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Om å få økt oppmerksomhet omkring energigjenvinningsarbeid i kraftintensive bedrifter, og om støtteordninger på området

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): En rekke bedrifter som bruker mye kraft i sin produksjon driver aktivt arbeid for økt grad av energigjenvinning. Blant annet Becromal Norway A/S på Notodden er opptatt av dette. Slike prosjekter er ikke enkle å komme i gang med.

Hva gjør departementet for å få økt oppmerksomhet omkring dette, og hvilke støtteordninger finnes for på denne måten å skaffe til veie egen kraft?


Les hele debatten