Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om å styrke kapasiteten i barnevernet, bl.a. i lys av at barnevernet i Tromsø må leie inn konsulenter for å oppfylle undersøkelses- og utredningsplikten

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Barnevernet i Tromsø må i stor grad leie inn private konsulenter for å få oppfylt plikten om undersøkelse og utredning etter barnevernloven. Det er ikke første gang barnevernet i Tromsø har varslet om problemer, og det er en generell mangel på kyndig personell og ressurser i barnevernet. Dette går ut over de barnevernet skal ivareta, nemlig barna.

Hva vil Regjeringa gjøre for å styrke kapasiteten i barnevernet?


Les hele debatten