Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Om faren for at fagmiljøet i Norge skjuler manglende kompetanse om rygglidelser ved å hevde at det er mangel på kapasitet

Datert: 12.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Ryggpasienter med kompliserte lidelser har i mange år kjempet for å få kompetent behandling i Norge. Kunnskapen og interessen for rygglidelser er mangelvare i vårt hjemlige fagmiljø. Vi har ikke en eneste professor som har rygglidelser som sitt hovedområde. Oslo skal nå sende tyngre tilfeller til Sverige for operasjon, mens lettere tilfeller behandles her hjemme.

Ser statsråden at det er fare for at fagmiljøet skjuler manglende kompetanse ved å hevde at det er mangel på kapasitet?


Les hele debatten