Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om å unngå økning av flybillettprisene i Nord-Norge, da flyselskapene vil fordele kostnaden ved flyseteavgiften på alle passasjerer

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Etter innføringa av konkurranse i luftfarten har billettprisene hatt en større økning i Nord-Norge enn i landet for øvrig. Nå vil flyselskap fordele kostnaden ved seteavgifta, som innkreves på visse strekninger i Sør-Norge, på alle flypassasjerer. Det er i strid med intensjonen bak avgifta, og vil påføre passasjerer fra distriktene økte kostnader.

Vurderer departementet tiltak, som for eksempel å legge ut stamrutenettet i Nord-Norge på anbud, for å unngå negative distriktsvirkninger?


Les hele debatten