Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til miljøvernministeren

Om Trondheim kommunes beslutning om å rive husene i Svartlamon og Regjeringas retningslinjer for byfortetting, arealbruk og levende byområder

Datert: 13.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Trondheim kommune har bestemt å rive husene i bydelen Svartlamon, for å gi plass til industri. Området er et sentrumsnært boområde, med mange kvaliteter.

Er riving av sentrumsnære boområder i tråd med de retningslinjer Regjeringa har signalisert for byfortetting, arealbruk og levende byområder, og vil statsråden fraråde Trondheim kommune å iverksette planene?


Les hele debatten