Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kulturministeren

Om at produksjonsstøtten til 30 av landets småaviser i distriktene vil bli fjernet ved en senkning av opplagstaket fra 6000 til 4000

Datert: 12.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av kulturminister Anne Enger

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En senkning av opplagstaket fra 6000 til 4000 vil fjerne produksjonsstøtten til 30 av landets småaviser. Innsparingen beløper seg til ca. 14 mill. kroner. Til sammenligning mottar Dagsavisen Arbeiderbladet alene 30 mill. kroner. Det er distriktsavisene som vil rammes av nevnte endring.

Synes kulturministeren at det er distriktspolitisk akseptabelt å kutte produksjonsstøtten til disse avisene?


Les hele debatten