Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Om rimeligheten i å bruke salgsverdi som grunnlag for å fastsette arveavgift i områder der prisene er spesielt konjunkturavhengige, som langs Sørlandskysten

Datert: 13.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av finansminister Gudmund Restad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Langs Sørlandskysten er det til dels meget høye priser på eiendommer, spesielt de med strandlinje. Myndighetene beregner den antatte salgsverdi som grunnlag for fastsettelse av arveavgift. Dette resulterer i betydelige arveavgifter som i enkelte tilfeller medfører at arvtager ikke har råd til å overta barndomshjemmet etter sine foreldre.

Mener statsråden at det ved arv av bolig er rimelig å legge den antatte salgsverdi til grunn i områder der markedsprisene er spesielt konjunkturavhengig?


Les hele debatten