Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til samferdselsministeren

Om å syte for ekstra rassikringsmidlar til Møre og Romsdal fylke i samband med revidert nasjonalbudsjett 1998

Datert: 18.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Rassikringsplanen 1998-2007 for Møre og Romsdal syner at det er eit behov på 750 mill. kroner berre til rassikring av riksvegar som er under bygging, oppstart eller planleggjing. Det er heilt naudsynt at Møre og Romsdal får tilført ekstra rassikringsmidlar snarast som også er i tråd med tidlegare vedtak i Stortinget.

Vil statsråden i samband med Revidert nasjonalbudsjett 1998, syte for ekstra rassikringsmidlar til Møre og Romsdal fylke?


Les hele debatten