Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om TAF-prosjektet i Hordaland, som etter eit fireårig løp gir både fagbrev og studiekompetanse, og å opne for tilsvarande opplegg i andre fylke

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Det såkalla TAF-prosjektet, eit samarbeidsprosjekt mellom skule og næringsliv i Hordaland, gir etter eit fireårig løp både fagbrev og spesiell studiekompetanse. Erfaringane så langt viser at både elevane og bedriftene som har gjennomført opplegget er svært godt nøgde.

Vil statsråden opne for at tilsvarande opplegg kan settast i gang også i andre fylke?


Les hele debatten