Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til helseministeren

Om at Radiumhospitalet har innført inntaksstopp for pasienter fra Sørlandet pga. mangel på stråleterapeuter

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Radiumhospitalet i Oslo har innført inntaksstopp for pasienter fra Sørlandet, melder NRK Tekst-TV 18. mars 1998. Hovedårsaken er i det alt vesentlige kapasitetsproblemer med bakgrunn i mangel på stråleterapeuter. Videre skriver avisen Varden 18. mars 1998 at kapasiteten for strålebehandling bare er 60 %. Flere pasienter fra Sørlandet med stort behov for lindrende behandling blir av disse årsaker nå avvist.

Hva kan helseministeren bidra med for å avhjelpe denne uholdbare situasjonen hurtigst mulig?


Les hele debatten