Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til samferdselsministeren

Om at en norsk statsborger som ønsker opplæring i kjøring under vinterforhold, nektes å ta sertifikat i Norge fordi hun har fast bopel i Italia

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I henhold til et oppslag i Bladet Tromsø 10. mars 1998 nektes en yngre kvinne å ta sertifikat her i Norge. Bakgrunnen for avslaget er at hun har fast bopel i Italia. Da hun er norsk statsborger og mye i Nord-Norge ønsket hun en opplæring som ga henne ferdigheter i kjøring under vinterforhold. Nå må kvinnen ta sertifikat i Italia, og får ikke opplæring i å takle norske kjøreforhold.

Synes samferdselsministeren dette virker positivt på trafikksikkerheten?


Les hele debatten