Spørretimespørsmål fra Tron Erik Hovind (Sp) til helseministeren

Om for liten strålebehandlingskapasitet i Trondheim, Bergen og Tromsø og ved Radiumhospitalet, som ikke kan gi livreddende behandling til alle som trenger det

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Tron Erik Hovind (Sp)

Spørsmål

Tron Erik Hovind (Sp): I henhold til et oppslag i avisen Varden 18. mars 1998, dør kreftsyke unødvendig fordi Radiumhospitalet ikke makter å gi livreddende behandling til alle som trenger det på grunn av manglende ressurser. Også ved sykehusene i Trondheim, Bergen og Tromsø er kapasiteten på strålebehandling for liten.

Foreligger det planer i Sosial- og helsedepartementet om å sette i verk tiltak for å bedre denne situasjonen?


Les hele debatten