Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til samferdselsministeren

Om at Statens vegvesen Hordaland har anlagt to vegprosjekter i Bergen uten at det forelå gyldig reguleringsvedtak for prosjektene

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Vegdirektoratet har i brev til Norges Miljøvernforbund 3. februar 1998 innrømmet at Statens vegvesen Hordaland har anlagt to vegprosjekter i Bergen uten at det forelå gyldig reguleringsvedtak for prosjektene.

Hvordan vil statsråden forhindre at slikt skjer i framtiden, og hvilken reaksjon vil statsråden komme med overfor vegkontoret i Hordaland, som på denne måten har satt til side plan- og bygningslovens bestemmelser om utarbeiding av reguleringsplaner?


Les hele debatten