Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til helseministeren

Om at Radiumhospitalet har innført inntaksstopp for kreftsyke til strålebehandling pga. at kapasiteten er langt under det nødvendige

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Radiumhospitalet har nå innført inntaksstopp for kreftsyke til strålebehandling med den begrunnelse av strålekapasiteten er langt under det nødvendige. Prioriteringene etter inntaksstoppen er så harde at det for mange krefttyper ikke gis strålebehandling. Av de som fremdeles får strålebehandling, er det en svært skjev fylkesvis fordeling.

Hvilke strakstiltak vil statsråden sette i verk for å bøte på denne uverdige situasjonen?


Les hele debatten