Spørretimespørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til kommunal- og regionalministeren

Om Oslo Lufthavn AS si handsaming av Audhild Vikens Vevstove som anbydar for butikkdrift på Gardermoen

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): I avisa Firda kunne vi i veke 12 lese om Oslo Lufthavn AS si handsaming av Audhild Vikens Vevstove, som anbydar for butikkdrift på Gardermoen. På grunn av si distriktsplassering fekk vedkomande tre timars frist for å revidere tilbod mot andre sine 2 dagar.

Er slik anbodspraksis forenleg med Regjeringa sitt distriktspolitiske syn?


Les hele debatten