Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om å skape større åpenhet om offentlig ansatt helsepersonell og særlig legers eierinteresser og bierverv i privat virksomhet knyttet til eget fagfelt

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Offentlig ansatt helsepersonell og særlig legers eierinteresser og bierverv i privat virksomhet knyttet til eget fagfelt eller beslektete områder, for eksempel eierandeler i medisinske laboratorier, røntgeninstitutt, legemiddelfirma, som rådgivere for forsikringsselskaper m.m. synes å være nokså omfattende.

Hvilke tiltak kan statsråden tenke seg å foreslå for å skape større åpenhet med sikte på å kunne unngå lojalitets- og interessekonflikter eller inhabilitet?


Les hele debatten