Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til finansministeren

Om at fylkesskattesjefen i Møre og Romsdal har krevd at sykehusenes dekning av reiseutgifter for legespesialister fra våre naboland skal inntektsbeskattes

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av finansminister Gudmund Restad

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Mange sykehus har stor mangel på legespesialister som løses ved at leger fra våre naboland i sine ferier og avspaseringsperioder leies inn til våre sykehus. I Møre og Romsdal har fylkesskattesjefen nå krevd at sykehusenes dekning av reiseutgifter for legene inn og ut av Norge skal betraktes som skattepliktig inntekt.

Ser statsråden at slik praksis vil ramme denne nødvendige legerekrutteringa, og hva kan statsråden gjøre for at sykehusene fortsatt kan ta inn disse legene uten å inntektsbeskatte reisene?


Les hele debatten