Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til nærings- og handelsministeren

Om at SND ikkje finansierer brønnbåtar som vert nytta til frakting av fisk frå oppdrettsnæringa

Datert: 20.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): I dag finansierer ikkje Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) brønnbåtar som vert nytta til frakting av fisk frå oppdrettsnæringa m.a.

Er statsråden einig i at SND ikkje skal gje lån og tilskot til brønnbåtar?


Les hele debatten