Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Om Statens forurensningstilsyns forslag om 18 nye nitrogenrenseanlegg langs Oslofjorden, som vil bety store utgifter for de berørte kommunene

Datert: 20.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Statens Forurensningstilsyn gjentar forslaget om nitrogenrensing langs Oslofjorden. 18 nye nitrogenrenseanlegg på strekningen fra svenskegrensen til Nøtterøy, med en samlet investeringskostnad på 1 mrd. kroner og med en nåverdi av driftsutgiftene på samme nivå, vil bety store utgifter for innbyggerne i de berørte kommuner.

Hva vil statsråden foreta seg i forhold til anbefalingene fra Statens Forurensningstilsyn?


Les hele debatten