Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om å øke politiets nærvær ved skolene, slik det gjøres ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg, for å hindre at de blir fristeder for narkotika

Datert: 20.03.1998
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 25.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Ledelsen ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg inngår et samarbeid med politiet som etablerer eget kontor ved skolen. Politiets nærvær kan underlette det forebyggende arbeid mot narkotikamisbruk og aksjoner i klasserommene med narkotikahund. Misbruket av denne typen rusmisbruk er sannsynligvis ikke større ved ovennevnte skole enn ved en del andre videregående skoler i Østfold.

Vil statsråden bidra til å øke politiets nærvær ved skolene for å hindre at de blir fristed for narkotika?


Les hele debatten