Muntlig spørsmål fra Thorbjørn Jagland (A) til statsministeren

Om miljøvernministerens uttalelser tilknyttet Kyoto-forhandlingene, om når utslipp av CO¨2 og andre klimagasser skal være brakt ned til 1989-nivå

Datert: 17.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Thorbjørn Jagland (A)

Spørsmål

Thorbjørn Jagland (A):


Les hele debatten