Muntlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til sosialministeren

Om at de 12 000 kr til minstepensjonistene delvis synes å smuldre bort gjennom forhandlingsdiktat, bostøttebortfall og egenandelsøkning på sykehjem

Datert: 17.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A):


Les hele debatten