Spørretimespørsmål fra André Kvakkestad (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt og ev. når det kan forventes et forslag som sikrer reell organisasjonsfrihet for alle arbeidstakere, som Sp og KrF tidligere har gått inn for

Datert: 24.03.1998
Fremsatt av: Fridtjof Frank Gundersen (FrP)
Besvart: 01.04.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

André Kvakkestad (FrP)

Spørsmål

André Kvakkestad (FrP): I Innst. O. nr. 63 (1996-97) foreslo Senterpartiet og Kristelig Folkeparti at Stortinget skulle be Regjeringen, i forbindelse med den forventede revisjon av arbeidstvistloven eller på annen egnet måte, komme med forslag som sikrer reell organisasjonsfrihet for alle arbeidstagere.

Kan vi nå forvente et slikt forslag og eventuelt når?


Les hele debatten