Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Om planene om fjernvarmeanlegg fra Elkem Fiskaa med leveranser til områder og institusjoner i Kristiansand, og å sikre at dette og lignende prosjekter blir realisert

Datert: 25.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det foreligger planer om å bygge fjernvarmeanlegg fra Elkem Fiskaa med leveranser til sentrale områder og institusjoner i Kristiansand. Det er Kristiansand Energiverk AS (KEV) som er hovedarkitekten bak prosjektet, men det er i samarbeid med Elkem. Den lave strømprisen i dag kan gjøre lønnsomheten i slike prosjekter usikker.

Hva mener statsråden om slike prosjekter, eventuelt hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette for å sikre at dette, og lignende prosjekter blir realisert?


Les hele debatten