Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om å sørge for midler til helårsdrift ved Seksjon for hyperbarmedisin ved Haukeland sykehus, et nasjonalt kompetansesenter for behandling i trykkammer

Datert: 25.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Seksjon for hyperbarmedisin ved Haukeland Sykehus, som er et nasjonalt kompetansesenter for all behandling som foregår i trykkammer, står i fare for å måtte redusere behandlingen av pasienter ved Nutec, til kun å ha drift 1. halvår. Hovedkategorien av behandlinger er senfølger etter stråleskader, sukkersykepasienter, kroniske sår, etc.

Vil statsråden sørge for å tilføre de nødvendige midler slik at det blir helårsdrift ved senteret?


Les hele debatten