Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til justisministeren

Om kontrollen med dobbeltagentene POT benytter, i lys av at utenriksministeren framførte en beklagelse overfor den russiske ambassadøren i forbindelse med spionsaken

Datert: 18.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): På bakgrunn av VGs offentliggjøring av detaljer i saken fant utenriksminister Vollebæk det nødvendig å framføre en beklagelse overfor den russiske ambassadør. Beklagelsen gikk på at ambassadøren hadde blitt fotografert på vei inn til Utenriksdepartementet.

Synes statsråden det er forsvarlig at en har så dårlig kontroll med de dobbeltagentene POT benytter seg av at en er nødt til å beklage seg overfor fremmede makter?


Les hele debatten