Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til justisministeren

Om kontroll av all ulovlig skjenking av alkohol

Datert: 13.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Effektive kommunale kontrollorgan kontrollerer i dag alle serveringssteder som har bevilling til skjenking av alkohol.

Vil justisministeren gjøre noe for at all ulovlig skjenking kommer inn under tilsvarende kontroll?


Les hele debatten