Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til justisministeren

Om POTs sikringsopplegg for sine agenter og informanter, i lys av at Svein-Erik Lamark betegnet det som en "livsforsikring" at VG visste om saken

Datert: 18.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Svein-Erik Lamark har i en rekke intervjuer hevdet at en viktig årsak for at han ga VG opplysninger om saken på et tidlig tidspunkt var at han fryktet for sin egen sikkerhet. At VG visste om saken blir av Lamark betegnet som en slags "livsforsikring". Videre har han gitt klart uttrykk for at han ikke stolte på at POT ville gjøre sitt ytterste for å beskytte ham.

Har ikke POT gode nok sikringsopplegg for sine agenter og informanter slik at denne formen for "livsforsikring" burde være unødvendig?


Les hele debatten