Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til justisministeren

Om opplysninger som tyder på at overvåkingssjefen ikke har vært informert om at enkelte underordnede i POT har visst om Lamarks tette kontakt med VG

Datert: 18.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Opplysninger som er kommet frem, både i media og i overvåkningssjefens rapport til justisministeren, tyder på at overvåkningssjef Per Sefland ikke har vært informert om at enkelte underordnede i POT har visst om at Lamark har hatt tett kontakt med VG.

Stemmer dette, og hvis det stemmer, tyder ikke det på at overvåkningssjefen har for liten oversikt over sin egen tjeneste?


Les hele debatten