Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om flere rapporteringer om uholdbare og uakseptable forhold ved Trøgstad Kretsfengsel

Datert: 19.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Det har gjennom vinteren kommet flere rapporteringer om uholdbare og uakseptable forhold ved Trøgstad kretsfengsel. Fengselet huser flere innsatte som skulle hatt soning i en lukket fengselsanstalt. Dette er brudd på forutsetningene da fengselet ble opprettet. En rekke stillinger står ubesatt, som fører til en daglig underbemanning. Dette gjør det umulig å drive skikkelig fengselsomsorg, og det er grunn til å stille spørsmål om nærmiljøets sikkerhet.

Hva gjør justisministeren med forholdene?


Les hele debatten