Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Datert: 20.03.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Norsk Tipping ønsker i framtida å satse stort på spilleautomater. Dette vil trolig ramme frivillige humanitære lag og organisasjoner.

Hva vil statsråden gjøre for å skjerme denne inntektskilde for denne gruppen?


Les hele debatten