Spørretimespørsmål fra Kjell Opseth (A) til landbruksministeren

Om rett tolking av forskrifta for hald av produksjonsdyr frå 15. januar 1996, som har skapt sterke reaksjonar

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A): Forskrifta for hald av produksjonsdyr frå 15. januar 1996 har skapt sterke reaksjoner også i mitt fylke. Det blir hevda at berre i Sogn og Fjordane blir investeringskostnadene for storfe 540 mill. kroner. Er dette rett kan det få alvorlege følgjer.

Er forskrifta rett tolka, og kva kan i tilfelle gjerast?


Les hele debatten