Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om oppslag om handlinger etter krigen overfor barn av tyske foreldre som ikke var i overensstemmelse med loven, og tvil om håndteringen av erstatningsspørsmålet

Datert: 25.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Oppslag kan tyde på at det etter krigen ble begått handlinger overfor barn av tyske foreldre som hverken var i overensstemmelse med norsk lov eller alminnelig sømmelighet. Innstillingen fra det såkalte Krigsbarnutvalget ble heller aldri behandlet. Det er også reist tvil om erstatningsspørsmålet ble rettmessig håndtert. Av hensyn til dem det angår, på begge sider, bør det ryddes i eventuelle uregelmessigheter.

Hva vil statsråden foreta seg?


Les hele debatten