Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om at Oslo kommune vil dekke kostnadene til politivakthold ved Legevakten i Oslo på nattetid i helgene, etter at politiet meldte at ordningen måtte opphøre pga. ressursmangel

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Grønland politistasjon har i brev av 16. februar 1998 gitt melding til Ullevål sykehus om at ordningen med permanent politivakthold på nattestid i helgene ved Legevakten i Oslo vil opphøre fra 30. mars 1998. Årsaken til dette er ressursmangel. Oslo kommune har sagt seg villig til å dekke politiets kostnader på 1 mill. kroner pr. år for å sikre tilfredsstillende sikkerhet for pasienter og ansatte.

Vil justisministeren ta noe initiativ i denne saken?


Les hele debatten