Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om når metadonprosjektet i Oslo-regionen vil starte opp, og hvor mange klienter det vil omfatte

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Departementet har fordelt 21 mill. kroner til metadonprosjekt i Oslo-regionen.

Når vil dette prosjektet starte opp og hvor mange klienter vil prosjektet omfatte?


Les hele debatten