Spørretimespørsmål fra Modulf Aukan (KrF) til sosialministeren

Om regelverket for opptening av full fiskarpensjon

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Modulf Aukan (KrF)

Spørsmål

Modulf Aukan (KrF): Etter gjeldande reglar tek det 1560 veker før ein har opptjent full fiskarpensjon. Dette tilsvarar 30 år i aktiv teneste på fiske. Mange starta fiske alt i 15-års alderen. Dei vil dermed ha opptjent full pensjon ved fylte 45 år. Sjølv om ein betaler fram til fylte 60 år, vil pensjonen verta den same.

Kan statsråden tenke seg å sjå på dette regelverket på nytt?


Les hele debatten