Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeriministeren

Om å sørge for at det blir tildelt ny oppdrettskonsesjon til Straumfisk AS i Austrheim, da søkeren fikk avslag og konsesjonen er flytta til nabokommunen

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Straumfisk AS ved Marit Hatlem har søkt om oppdrettskonsesjon ved eget anlegg i Austrheim. Søkeren fikk avslag, og konsesjon ble tildelt et firma i nabokommunen, som har medført at konsesjon er flytta ut av kommunen. Avslaget er anket, men siden har intet skjedd i departementet.

Vil statsråden sørge for at ny konsesjon blir tildelt Straumfisk AS slik at en ivaretar hensikten med å skape arbeidsplasser i distriktene?


Les hele debatten