Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Om de svært kritikkverdige forholdene ved Haugesund lufthavn, med sprengt kapasitet i terminalbygget og for kort rullebane. (Trukket tilbake)

Datert: 26.03.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Forholdene ved Haugesund lufthavn er for tiden svært kritikkverdige med sprengt kapasitet i terminalbygget og rullebane som er for kort, slik at en del fly må ta av med redusert last. Distriktets kommuner og næringsliv har tilbudt forskuttering av rullebaneutvidelse, i tillegg har den såkalte Wiggins Group tilbudt å finansiere en totalutvidelse. Signalene fra både departement og luftfartsverk har vært negative til dette.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å bringe lufthavnens kapasitet i orden?


Les hele debatten