Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Om tidsplan for den såkalte Oslopakke II, og hva som vil bli gjort for at Stortinget kan behandle saken i år

Datert: 26.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Ifølge oppslag i pressen den siste tida, vil behandlingen av den såkalte Oslopakke 2 først kunne skje i Stortinget neste år.

Hvilken tidsplan jobber samferdselsministeren etter, og hva vil han gjøre for at Stortinget kan behandle denne særdeles viktige saken i år, i tråd med det som det så langt har vært lagt opp til?


Les hele debatten